webbhuvud3

Om oss

Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor är ett nätverk för de som arbetar med möten, konferenser och evenemang inom universitet och högskolor.

Forskning genererar en omfattande nationell och internationell konferensverksamhet i Sverige. Att delta i och medverka vid vetenskapliga konferenser världen över är en naturlig och viktig del av forskningen. Att ta initiativ till och själv stå som värd för dessa konferenser har även betydelse för forskarnas karriär, för den egna institutionen och för hela universitetet.

Utöver de vetenskapliga konferenserna finns andra betydelsefulla tillfällen för möten med omvärlden. Evenemang som exempelvis seminarier, högtider och jubileer kan sätta fokus på den egna organisationen, belysa dess forskning och även fånga näringslivets och finansiärers intresse.

Mötesakademin vill medvetandegöra och stärka värdet av konferenser och andra möten i varumärkesbyggandet och utveckla stödet till både arrangörerna vid institutionerna och till ledningen. Genom kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter och kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för professionellt stöd.

motesakademin_logo